تشکل مردم نهاد جوانان آوای همیار شرق

نام مدیرعامل: زهرا اچشمه

شهر: مشهد
تشکل مردم نهاد جوانان آوای همیار شرق

راه‌های ارتباطی

آدرس: بلوار هاشمیه - هاشمیه ۸ - نبش فرشته ۱۲ - پلاک ۴۰ - زنگ ۲

تلفن: 051-۳۸۸۲۱۶۹۵

ایمیل: avayehamyarieshargh@gmail.com

اینستاگرام

تلگرام