بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان

حوزه‌های فعالیت: خیریه و نیکوکاری

نام مدیرعامل: زهرا یاوری

استان: تهران
شهر: تهران
بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان

ماموریت سازمان

ماموریت: • بهبود و ارتقای کیفیت فعلی فرایند آماده سازی و انتقال جوانان از مراقبت های سازمانی به زندگی مستقل در سطح ملی و منطقه ای • ارتقای نگرش و اصلاح باورهای غلط عموم جامعه نسبت به حقوق انسانی و پذیرش افراد دارای تجربه اقامت سازمانی • ترویج فرهنگ حمایت گری موثر در بین جوانان مستقل شده از مراقبت سازمانی درقالب گروه های همتا

چشم‌انداز سازمان

چشم¬انداز بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان، مصمم است در چشم انداز سال 1405 به عنوان مرجع تخصصی دارای صلاحیت¬های علمی، حرفه¬ای و مشاوره¬ای در سطح ملی و منطقه¬ای شناخته شده و تجربه¬ها و الگوهای مبتنی بر شواهد خود را در ارتباط با فرایند آماده¬سازی و انتقال جوانان از مراقبت¬های سازمانی به زندگی مستقل، امن و اثربخش در اختیار سایر مجموعه¬ها در این حوزه قرار دهد.

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان ولیعصر - نرسیده به جمهوری - کوچه فلاح‌زادگان - پلاک 14

تلفن: 021-66419586

وب سایت

اینستاگرام