انجمن دوستدار کودک البرز

نام مدیرعامل: فروزنده عباسی

استان: البرز
شهر: کرج
انجمن دوستدار کودک  البرز

ماموریت سازمان

_یادگیری سازمانی و توانمند سازی _ افزایش آثر بخشی درون سازمانی و برون سازمانی از طریق فعالیت های مشارکتی و گروهی در زمینه ی رشد همه جانبه کودکان

چشم‌انداز سازمان

باور به گسترش فعالیت‌های مشارکتی و گروهی در جهت زندگی بهتر برای کودکان شهرمان

راه‌های ارتباطی

آدرس: بلوار نبوت - خانه باغ پارک نبوت

اینستاگرام

تلگرام