چگونه موسسه نیکوکاری خود را توسعه دهیم؟

چگونه موسسه نیکوکاری خود را توسعه دهیم؟

درس کسب‌وکارها برای موسسات نیکوکاری

درس کسب‌وکارها برای موسسات نیکوکاری

راهنمای موسسات نیکوکاری در ذخایر محتاطانه

راهنمای موسسات نیکوکاری در ذخایر محتاطانه

اهمیت مهارت دیجیتالی در موسسه‌های نیکوکاری

اهمیت مهارت دیجیتالی در موسسه‌های نیکوکاری

ملزومات و بهترین روش‌های ارتباط با نیکوکاران

ملزومات و بهترین روش‌های ارتباط با نیکوکاران

فناوری و نوآوری: اثر انقلاب صنعتی چهارم بر بخش نیکوکاری

فناوری و نوآوری: اثر انقلاب صنعتی چهارم بر بخش نیکوکاری

کارکرد واقعی جمع‌آوری کمک‌های مالی

10 نکته مهم درباره کارکرد واقعی جمع‌آوری کمک‌های مالی

چرا سازمان‌های غیرانتفاعی فناوری مورد نیاز خود را ندارند؟

چرا سازمان‌های غیرانتفاعی فناوری مورد نیاز خود را ندارند؟

پذیرش فناوری‌های دیجیتال از سوی سازمان‌های غیرانتفاعی

پذیرش فناوری‌های دیجیتال از سوی سازمان‌های غیرانتفاعی

اضطراب واتس‌اپی و فعالان سازمان‌های مردم‌نهاد

اضطراب واتس‌اپی و فعالان سازمان‌های مردم‌نهاد

5 شاخص مهم ارزیابی پیامد در موسسه‌های نیکوکاری و خیریه‌ها

5 شاخص مهم ارزیابی پیامد در موسسه‌های نیکوکاری و خیریه‌ها

شاخص‌های مهم برای سازمان‌‏های نیکوکاری و نیکوکاران

شاخص‌های مهم برای سازمان‌‏های نیکوکاری و نیکوکاران