مدیریت منابع مالی در سازمان‌های غیرانتفاعی

سازمان­‌های غیرانتفاعی نقش مهمی را در پر کردن شکاف بین بخش‌­های دولتی، تجاری و جامعه ایفا می­‌کنند. سازمان‌­های غیرانتفاعی به‌طور مستقل با توانمندسازی افراد از طریق برنامه‌­های آموزشی، ارائه حمایت‌­های مالی، ارتقای مهارت­‌های آنها، و پشتیبانی‌­های دیگر، در راستای رفاه جامعه عمل می‌کنند.

هدف آنها کمک به ایجاد یک جامعه عادلانه با ارزش‌­های برابر و رعایت آزادی است. سازمان­‌های غیرانتفاعی برای تأمین مالی فعالیت‌­های خود به‌شدت به درآمدهای ناخالص متکی هستند. این درآمدهای ناخالص در قالب حمایت‌­های مالی مردمی و صنوف و همچنین کمک­‌های بنیادها و سازمان‌­های دولتی محقق می‌­شوند. از آنجایی که سازمان‌­های غیرانتفاعی، فرصت­‌های محدودی برای کسب درآمد دارند و اتکا به حمایت­‌ها و کمک­‌های مالی از اهمیت به‌سزایی برخوردار است، بنابراین استفاده بهینه از منابع، بسیار حیاتی است. با در نظر داشتن این موضوع که سازمان‌­های غیرانتفاعی وجوه بسیاری دریافت می­‌کنند و برخی تخلفات دنیای غیرانتفاعی‌­ها را به لرزه درآورده است، بنابراین می‌­طلبد تا سازمان‌­های غیرانتفاعی، شفافیت و پاسخگویی مالی بیشتر و رعایت شیوه­‌های صحیح مدیریت مالی را در کار خود اعمال کنند.

در ویژه‌نامه جدید افرا سعی داریم تا ابعاد مختلف مدیریت مالی سازمان‌­های غیرانتفاعی، نقش و ارتباط مدیریت سرمایه و شیوه‌های غالب مدیریت سرمایه در سازمان‌­های غیرانتفاعی را بررسی کنیم. متن اصلی این ویژه‌نامه بر اساس پژوهشی در حوزه مدیریت مالی سازمان‌­های غیرانتفاعی است که توسط موسسه مدیریت «پورناپراجنا» زیر نظر دانشکده میسور هندوستان، تهیه شده است.

افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور ایجاد شده است. افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک می‌کند تا بدون هزینه و با کمک استاندارد افرا، زیرساخت‌های مدیریتی خود را شکل داده یا تقویت کنند. در این راستا سه خدمت خودارزیابی، ارزیابی دیجیتال و آموزش به صورت رایگان در اختیار موسسه‌های نیکوکاری قرار گرفته است.
آشنایی بیشتر با افرا و خدمات آن