ضربه ویروسی به اقتصاد نیکوکاری

قوانین سختگیرانه، کنترل و قرنطینه همچنان ادامه دارد؛ ویروس کرونا یکساله شده و همچنان در صدر عوامل ایجاد هراس در مردمان جهان قرار دارد. با وجود تلاش کشورهای مختلف برای تولید واکسن، برآورد دقیقی وجود ندارد که زنجیره انتقال این ویروس چه زمانی قطع می‌شود. سال ۲۰۲۰ که از آن با عنوان بدترین سال جهان نام برده می‌شود، خیلی از فعالیت‌ها را تحت‌ شعاع قرار داد. در این سال سخت، بار مسئولیت موسسات نیکوکاری و سازمان‌های مردم‌نهاد بیشتر از گذشته شد؛ اما تغییر شرایط زندگی ناشی از کرونا مدل فعالیت آنها و ارتباط با گروه‌های هدف را نیز متحول کرد. همه‌گیری «کووید-۱۹» و اثرات آن یادآور آسیب‌پذیری همگانی و وابستگی متقابل انسان‌ها به یکدیگر است. این شیوع و اثرات آن به همه اقشار جامعه فشار وارد می‌کند. از جمله این اقشار، موسسات نیکوکاری‌ هستند که در هنگام بحران، مسئولیت ارائه کمک‌های حیاتی را بر عهده دارند.
موسسه افرا در ویژه‌نامه‌ای تبعات و اثرات این ویروس بر فعالیت موسسات نیکوکاری در ایران و جهان را بررسی کرده است. بخش اول این ویژه‌نامه، گزارشی از اثر کرونا در ایران در مصاحبه موسسه افرا با ۱۰۰ موسسه نیکوکاری و سازمان مردم‌نهاد است. در سلسله گزارش‌های اثر کرونا در جهان نیز این موضوع بررسی شده که کرونا چگونه فعالیت موسسات نیکوکاری را تغییر داد؟ این گزارش‌ها شامل دو نظرسنجی از موسسات نیکوکاری در آمریکا و بریتانیا و بررسی عواقب «کووید-۱۹» برای فعالیت آنها است. یک سوال کلیدی در این نظرسنجی‌ها این بوده که در نتیجه بحران همه‌گیری، تقاضا برای استفاده از خدمات موسسات نیکوکاری و خیریه چه تغییری کرده است؟
از سوی دیگر، راه‌های جدید جذب کمک خیرین در شرایط کرونا و خلاقیت‌های ایجاد شده در جهان برای ادامه حیات نیکوکاری؛ بررسی نقش ثروتمندان و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در روزهای کرونایی، از دیگر موضوعات این ویژه‌نامه است. در این ویژه‌نامه همچنین اثر کرونا بر آینده نیکوکاری و نحوه مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های غیرانتفاعی در عصر کرونا، بررسی شده است.

افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور ایجاد شده است. افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک می‌کند تا بدون هزینه و با کمک استاندارد افرا، زیرساخت‌های مدیریتی خود را شکل داده یا تقویت کنند. در این راستا سه خدمت خودارزیابی، ارزیابی دیجیتال و آموزش به صورت رایگان در اختیار موسسه‌های نیکوکاری قرار گرفته است.
آشنایی بیشتر با افرا و خدمات آن