بازاریابی و ارتباطات در سازمان‌های غیرانتفاعی

این روزها اهمیت بازاریابی و ارتباطات در زمینه‌های مختلف بر کسی پوشیده نیست. اما این موضوع خیلی بیشتر از آنچه تصور می‌شد، در سازمان‌های غیرانتفاعی از اهمیت برخوردار است.
موسسه افرا در ویژه‌نامه‌ای با عنوان «بازاریابی و ارتباطات در سازمان‌های غیرانتفاعی»، ۱۱ درس‌آموزی که به کمک مدیران سازمان‌های غیرانتفاعی در این زمینه می‌آید را بررسی کرده است.
ارزیابی‌های کارشناسی حاکی از این است که معمولا درباره بازاریابی در دنیای غیرانتفاعی‌ها دو رویکرد وجود دارد. برخی رهبران و اداره‌کنندگان سازمان‌های غیرانتفاعی‌ها که اغلب در چارچوب‌های فکری دیگری آموزش دیده‌اند، از درک این موضوع غافل می‌مانند که بازاریابی چه دستاوردهایی می‌تواند برای سازمان‌شان به ارمغان بیاورد و چه کارهایی را نمی‌تواند برای سازمان‌شان انجام دهد. در مقابل، رهبران سازمان‌های غیرانتفاعی که آینده‌نگر هستند، آنچه را که در بخش انتفاعی از مدت‌ها قبل مورد استفاده قرار گرفته است را تشخیص داده و این موضوع را درک می‌کنند که بازاریابی عنصری ضروری است.
با وجود اینکه عملکرد بازاریابی با نام‌های زیادی در سازمان‌های غیرانتفاعی از قبیل ارتباطات، ترویج، امور خارجی، روابط عمومی یا مدیریت برند شناخته می‌شود، اما اهداف اصلی آنها تقریبا مانند یکدیگر است و آن اهداف عبارت از تعریف و دفاع از موقعیت یک سازمان و پیشبرد آن به سمت موفقیت در ماموریتش است.
بازاریابی به پرسش‌های زیر پاسخ می‌دهد:
• وجه تمایز برنامه ما چیست؟
• می‌خواهیم چگونه شناخته شویم؟
• به چه دلایلی کار ما در یک سازمان غیر‌انتفاعی مرتبط است با برنامه‌ها، ماموریت و گروه هدف؟
با تشدید رقابت برای کسب منابع خیریه و جلب توجه عموم، پاسخ این پرسش‌ها برای هر سازمان غیرانتفاعی کاملا حیاتی به نظر می‌رسد.

افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور ایجاد شده است. افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک می‌کند تا بدون هزینه و با کمک استاندارد افرا، زیرساخت‌های مدیریتی خود را شکل داده یا تقویت کنند. در این راستا سه خدمت خودارزیابی، ارزیابی دیجیتال و آموزش به صورت رایگان در اختیار موسسه‌های نیکوکاری قرار گرفته است.
آشنایی بیشتر با افرا و خدمات آن