ما ایرانیان

ما ایرانیان اثری است به قلم و روایت دکتر مقصود فراستخواه جامععه شناس و استاد برجسته دانشگاه. این اثر مکتوب زمینه کاوی تاریخی و اجتماعی خلقیات ایرانی را که ناشی از رفتارهای ایرانیان است را بررسی می‌کند. این کتاب نتیجه تحقیقات نویسنده است که در سلسه سخنرانی‌هایی در نیمه دوم دهه هشتاد انجام شده و حالا در قالب اثری مکتوب به خوانندگان عرضه شده است. جان کلام مورد بررسی در این کتاب پاسخ به این سوال کلیدی است: «آیا به رفتار و خلقیات ما ایرانیان ضعف هایی وارد است؟»
هشت فصل این کتاب این چنین خوانده را تا انتها با خود همراه می‌کند: در قدم اول به بررسی فاکتورهایی که فرهنگ یک جامعه را با توجه به تنوع جغرافیایی، مذهبی و نژادی تشکیل می‌دهند، می‌پردازد. در قدم دوم، کتاب خواننده را با خلق و خوی ایرانیان در قالب یازده عنوان همراه می‌کند. ریشه شناسی رفتار در ساختارهای تاریخی، سیاسی و اجتماعی/ ملیت/ دین و آئین و معارف/ قومیت/ هویت/ اسطوره و ادبیات/ نگرش و باورهای اجتماعی/ جامعه‌شناسی اقشار، نهادها، شهر و روستا/ چالش‌های نوگرایی/ و تغییرات فرهنگی، یازده عنوان بررسی شده است. قدم سوم به رویکردهای نظری تحقیق پرداخته و ما را با الگوهای اسناد بیرونی، درونی و تحلیل نهادی در قدم چهارم کتاب همراه می‌کند.
نظریات مرجع، تاریخ اجتماع و تاثیرات آن بر خلقیات اجتماعی و بررسی تاریخی آن، قدم های پنجم تا هفتم این اثر است. و در نهایت در قدم هشتم با تاملی در شخصیت و منش ایرانیان، این اثر پژوهشی به پایان می‌رسد.
اگر علاقه به یک کتاب برای آشنایی با خلقیات ایرانی هستید یا کنشگر، فعال اجتماعی یا یک پژوهشگر هستید، پیشنهاد می‌کنیم این اثر را مطالعه کنید. افرا مطالعه این اثر را به همه مخاطبانش پیشنهاد می‌کند.

ما ایرانیان

نویسنده: مقصود فراستخواه

انتشارات: نشر نی

در فیدیبو بخوانید
افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور ایجاد شده است. افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک می‌کند تا بدون هزینه و با کمک استاندارد افرا، زیرساخت‌های مدیریتی خود را شکل داده یا تقویت کنند. در این راستا سه خدمت خودارزیابی، ارزیابی دیجیتال و آموزش به صورت رایگان در اختیار موسسه‌های نیکوکاری قرار گرفته است.
آشنایی بیشتر با افرا و خدمات آن