اپیزود سوم: کودکان و زنان مهر و ماه؛ روایتی از افخم صباغ

موسسه توانمندسازی زنان و کودکان مهر و ماه در سال 1391 در منطقه فرحزاد آغاز به کار کرد. این موسسه به همت جمعی از داوطلبان دغدغه‌ مند نسبت به جامعه و به خصوص زنان و کودکان راه اندازی شد و بیش از هر چیز هدف خود را پاسخگویی به رفع برخی از آسیب های اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی ساکنین محلی قرارداده است.
در این شماره از رادیو افرا پای صحبت کسی می نشینیم که حرکتش، در مسیر توسعه نیکوکاری با نگاهی متفاوت به توان افزایی جامعه محلی در زمینه کودکان و زنان آسیب دیده شروع شد. غرب تهران و مناطقی دیگری از ایران سرآغاز این حرکت بود. گذر از مهندسی سازه و ورود به توسعه اجتماعی زنان و کودکان تجربه زیسته افخم صباغ مدیرعامل و بنیان گذار موسسه مهر و ماه است که در این اپیزود آن را می‌شنویم.

افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور ایجاد شده است. افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک می‌کند تا بدون هزینه و با کمک استاندارد افرا، زیرساخت‌های مدیریتی خود را شکل داده یا تقویت کنند. در این راستا سه خدمت خودارزیابی، ارزیابی دیجیتال و آموزش به صورت رایگان در اختیار موسسه‌های نیکوکاری قرار گرفته است.
آشنایی بیشتر با افرا و خدمات آن