خلاصه عملکرد افرا در سال 1400

افرا از یک دغدغه برای تغییر در اکوسیستم نیکوکاری کشورمان به وجود آمد. ما معتقدیم موسسات نیکوکاری برای اثربخشی در پیشبرد اهدافشان، جلب مشارکت اجتماعی و رشد اقتصاد نیکوکاری باید توانمند، پیشرو و دارای تمامی ظرفیت ها و زیرساخت های لازم باشند.  همچنین هرچه این موسسات شفافیت بیشتری داشته باشند و پاسخگویی و گزارشگری آنها قوی تر باشد، نیکوکاران حقیقی و حقوقی بیشتری را برای پشتیبانی از فعالیت های خود جذب خواهند کرد.

در پاسخ به این دغدغه و در جهت تحقق اهداف فوق، افرا در سال 1398 اولین استاندارد بومی اداره موسسات نیکوکاری در ایران را تدوین نمود. این استاندارد با نگاه گسترده به بهترین شیوه های کاری این موسسات در جهان و از یک سو و الزامات و بستر فعالیت موسسات ایرانی از سوی دیگر، نگاهی جامع و یکپارچه به حوزه های زیر ساختی و عملکردی موسسات نیکوکاری دارد و بهترین شیوه های کاری برای فعالیت و توسعه پایدار موسسات نیکوکاری در ایران را ارائه می دهد.

استاندارد، محور فعالیت افرا است و سایر خدمات ما برای موسسات نیکوکاری حول آن شکل می گیرند. ارزیابی موسسات در چارچوب استاندارد و اعلام نتایج آن در قالب گواهینامه های سطح بندی شده، رویه ای هدفمند است که نه تنها جایگاه موسسه را در انطباق با بهترین شیوه های کاری نشان می دهد، بلکه مسیر بهبود این جایگاه را نیز توصیه می کند.  این توصیه ها در لایه های عمیق تر به صورت دوره های آموزشی ابعاد استاندارد و همچنین ارائه مشورت های موردی برای آشنایی بیشتر مدیران موسسات نیکوکاری با چگونگی پیمایش مسیر توسعه و بهبود عملکرد است.

استاندارد افرا نقطه تلاقی اثربخش موسسات نیکوکاری و نیکوکاران حقیقی و حقوقی است. تامین منابع دغدغه همیشگی موسسات و اطمینان از کارآیی و اثربخشی شیوه های تخصیص منابع و اخذ نتیجه از آنها نیز دغدغه نیکوکاران است.  استاندارد و ممیزی ظرفیت و عملکرد موسسات بر اساس آن ، زبان مشترکی برای درک دوسویه از این دغدغه ها و رسیدن به سطح انتظارات مشترک را فراهم می آورد.

بانک اطلاعاتی و شبکه ارتباطی موسسات نیکوکاری، تولید محتوای تخصصی مرتبط با اکوسیستم نیکوکاری در کنار ایجاد ارتباط مستمر با گروه های مرجع اکوسیستم نیکوکاری به قصد توسعه ارتباطات با جامعه هدف و همچنین شناخت نیازهای موجود، اهم دیگر فعالیت های افرا را تشکیل می دهند. یکی از فعالیت های زیربنایی و شاخص افرا در سال 1400، طرح تحقیق میدانی افرا در ارتباط با شبکه های سازمان های مردم نهاد بوده است که با هدف تحلیل مسائل و نیازهای شبکه ها صورت گرفته است و یافته ها و نتایج ارزشمند کسب شده از این پروژه زیر بنایی، مبانی مناسبی برای تحلیل استراتژیک و تعیین استراتژی های اثربخش منطبق با نیاز های شبکه ها و اعضای آنها را فراهم می آورد.

امروز با اتکا به ظرفیت و دانش همکاران موظف و داوطلبی که در افرا حضور دارند و همچنین پتانسیل عظیم نهفته در اکوسیستم نیکوکاری، افرا بیش از پیش امیدوارانه آینده را می نگرد و چشم‌اندازما برای آینده، یک اکوسیستم نیکوکاری پویا و رو به توسعه است که در آن استاندارد افرا در حوزه زیرساخت مدیریت و اداره موسسات نیکوکاری، نقش کلیدی در یکپارچگی و اثربخشی بیشتر اکوسیستم و رشد مشارکت اجتماعی و اقتصاد نیکوکاری ایفا می‌کند و این استاندارد و خدمات و محصولات مبتنی بر آن نقطه اتصال اثربخش موسسات نیکوکاری و نیکوکاران هستند.

گزارش پیش رو خلاصه‌ای است از آنچه افرا در سال ۱۴۰0 انجام داده است.

 

خلاصه عملکرد افرا در سال 1400
pdf با اندازه 486 کیلوبایت
افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور ایجاد شده است. افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک می‌کند تا بدون هزینه و با کمک استاندارد افرا، زیرساخت‌های مدیریتی خود را شکل داده یا تقویت کنند. در این راستا سه خدمت خودارزیابی، ارزیابی دیجیتال و آموزش به صورت رایگان در اختیار موسسه‌های نیکوکاری قرار گرفته است.
آشنایی بیشتر با افرا و خدمات آن