ثبت‌نام کارگاه‌های آموزشی پاییز 1402 افرا آغاز شد!

کارگاه‌های آموزشی پاییز 1402 موسسه افرا، به زودی در 8 سرفصل آموزشی و مطابق با استاندارد افرا آغاز خواهند شد. هم‌اکنون ثبت‌نام کارگاه‌های آموزشی موسسه افرا برای فصل پاییز 1402 بر روی وبسایت افرا آغاز شده است:

در تصویر زیر می‌‎توانید سرفصل‌ها و تاریخ‌های برگزاری هر کارگاه آموزشی را ببینید و ثبت‌نام خود را در سایت افرا نهایی کنید. قابل ذکر است که این دوره‌ها ویژه‌ی اعضای موسسه‌های نیکوکاری، خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد است.

کارگاه های آموزشی پاییز
برنامه کارگاه‌های آموزشی پاییز 1402 افرا

کارگاه‌های آموزشی افرا مطابق با استاندارد افرا طراحی شده‌اند. مدرسین مجرب افرا سعی می‌کنند با ارائه مطالب به روز و کاربردی، به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک کنند تا در حوزه‌های هفتگانه (مطابق با ابعاد استاندارد افرا) زیرساخت‌های خود را تقویت کرده و بهبود ببخشند.

افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور ایجاد شده است. افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک می‌کند تا بدون هزینه و با کمک استاندارد افرا، زیرساخت‌های مدیریتی خود را شکل داده یا تقویت کنند. در این راستا سه خدمت خودارزیابی، ارزیابی دیجیتال و آموزش به صورت رایگان در اختیار موسسه‌های نیکوکاری قرار گرفته است.
آشنایی بیشتر با افرا و خدمات آن