ویژه‌نامه پاییز تحقیق میدانی از موسسات نیکوکاری

موسسه افرا در راستای شناخت از زیرساخت‌های فناوری اطلاعات موسسات نیکوکاری و سازمان‌های مردم نهاد از یک سو و مسائل و چالش‌های آنها در دوره قبل و بعد از شیوع کرونا از سوی دیگر، پروژه تحقیق میدانی را کلید زد. فاز اول مصاحبه‌های افرا با 50 موسسه نیکوکاری و سازمان مردم‌نهاد در تابستان امسال انجام شد و در فاز دوم، 50 موسسه و سازمان مردم‌نهاد جدید نیز در پاییز امسال در این پروژه مشارکت کردند.
ویژه نامه اول افرا، در تاریخ پنجم آبان ماه در وب سایت منتشر شد و در لینک پیوست نیز می‌توانید ویژه نامه دوم را که نتایج دوره پاییز تحقیق میدانی است، مطالعه کنید.
واکاوی مهمترین چالش‌های قبل و بعد از کرونا، شیوه‌های تامین منابع مالی موسسات، استفاده از فضای مجازی در اطلاع‌رسانی فعالیت‌های نیکوکارانه به خصوص در دوره پاندمی، دغدغه موسسات در زمینه استفاده از فناوری‌های اطلاعات و… محورهای این ویژه‌نامه است. موسسه «افرا» در راستای ماموریت خود به‌منظور کمک به ایجاد و توسعه زیرساخت‌های موسسات نیکوکاری، این تحقیق میدانی را شروع کرد تا بر اساس نتایج آن بتواند وضعیت زیرساخت فناوری اطلاعات موسسات نیکوکاری را که پیش‌نیاز زیرساخت‌های مدیریت سازمانی است، بررسی کند. بر این اساس، تصمیم داریم در بازه‌های زمانی گوناگون، متناسب با نیاز موسسات و خدمات افرا، چرخه ارتباطی پایدار را برای رصد شرایط روز موسسات نیکوکاری و اکوسیستم نیکوکاری فراهم کنیم تا با انتقال تجربه و دانش اداره سازمان‌های بزرگ، در بهبود و توسعه زیرساخت‌های سازمانی موسسات نیکوکاری یاری‌رسان باشیم.

افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور ایجاد شده است. افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک می‌کند تا بدون هزینه و با کمک استاندارد افرا، زیرساخت‌های مدیریتی خود را شکل داده یا تقویت کنند. در این راستا سه خدمت خودارزیابی، ارزیابی دیجیتال و آموزش به صورت رایگان در اختیار موسسه‌های نیکوکاری قرار گرفته است.
آشنایی بیشتر با افرا و خدمات آن