برگزاری جلسه هم اندیشی مدرسان افرا

جلسه هم اندیشی مدرسان افرا با حضور مدرسان ، مدیران و کادر آموزش موسسه افرا در پایان فصل بهار برگزار شد.
دراین جلسه که به صورت متوالی در پایان هر دور از آموزش های ابعاد استاندارد افرا برگزار می شود، خدمت آموزش در افرا مورد بررسی، همفکری، نقد و بازاندیشی قرار می گیرد.
محمود نظاری- رئیس هیئت مدیره موسسه افرا- در این جلسه به طی مسیری دشواری در برنامه ریزی و اجرای آموزش برای موسسات نیکوکاری اشاره داشت که با تلاش جمعی روز به روز نظم و نظام آن قوت گرفته است.
هم چنین محمد توسلیان- مدیرعامل افرا- از آموزش به عنوان اولین نقطه اتصال بسیاری از فعالان سازمان های مردم نهاد با استاندارد افرا یاد کرد که زبان آن که به اقتضای کارکرد آن زبان خاصی محسوب می شود به همت مدرسان برای فعالان ملموس تر و قابل درک می شود. آراسب احمدیان، عضو هیئت مدیره افرا، نیز به ضرورت استمرار تلاش افرا برای توسعه آموزش بهترین رویه های اجرایی اداره موسسات اشاره داشت. در این جلسه صبورا سمنانیان، مدیر آموزش افرا، گزارشی از دوره های برگزار شده سه ماهه نخست سال جاری، بازخوردهای شرکت کنندگان و تغییرات در دست اجرا -که بر اساس این بازخوردها طراحی شده- ارائه داد.
هم چنین مدرسان محترم بر اساس تجربه ای که از تدریس و ارائه در کارگاه های اخیر داشتند، به طرح نکات، نظرات و پیشنهادهای خود برای بهبود و ارتقاء آموزش در افرا پرداختند. کتایون محمودی به اهمیت ارتباط با واحدهای منابع انسانی یا آموزش درون سازمانی انجمن های مردم نهاد برای پیوند نیروهای هر سازمان با کارگاه های آموزشی افرا پرداخت. بهره بردن از ارتباطات سازمان های مردم نهاد فعال در سطح ملی برای پیوند با موسسات کوچکتر و مستقر در شهرهای غیر از تهران نکته ای بود که ندا شمس ضمن یادآوری اهمیت تدوین برنامه اقدام میان افرا و موسسات به آن اشاره داشت. هم چنین سیمینه آقاجانیان با توجه به اتصال خدمات افرا با یکدیگر، رصد استان هایی که کمتر از خودارزیابی، ارزیابی دیجیتال و آموزش بهره برده اند را به عنوان کلید افزایش پوشش جغرافیایی خدمات افرا یادآور شد.
در ادامه ی این جلسه یونس شیراوند به نیازهای روز موسسات نیکوکاری که لزوماً زیرساخت اداره را در بر نمی گیرد اشاره داشت و توجه به این نیازها را موجب اثرگذاری بیشتر آموزش ها در خصوص استاندارد افرا دانست. ناصر نوربخش نیز با پرداختن به ضرورت ارزیابی اثر آموزش افرا تاکنون، به کلیشه زدایی از آموزش و پرداختن به اشکال متنوع فراتر از کارگاه که منجر به آموزش و افزایش آگاهی سازمان های مردم نهاد می شود پرداخت. نیما احمدی نیز به جایگاه آموزش افرا از منظر شرکت کنندگان و درک بعضاً متفاوتی که نسبت به هدف از برگزاری کارگاه ها میان برگزار کننده و مخاطب وجود دارد توجه داشت. محمدرضا پیرساجد در ادامه ی جلسه به برنامه اقدام موسسه افرا بر اساس بازخوردهای مدرسان و اهمیت آن در بهبود دوره های آموزشی اشاره کرد و نسترن معشوری نیز با یادآوری اهمیت ارزیابی تاثیر، تحلیل اثربخشی خدمات افرا را به عنوان دغدغه همیشگی تیم افرا معرفی کرد که در این برهه از اهمیت بیشتری نیز برخوردار شده است. هم چنین توجه به آموزش های مکملی که خارج از استاندارد مورد نیاز موسسات و حتی موجب اثرگذاری بیشتر آموزش های استاندارد است نکته ای بود که حمید کاظم زاده به آن اشاره داشت.
گفتنی است دوره های آموزشی افرا به صورت متوالی در هر فصل، هر هفت بعد استاندارد افرا را پوشش می دهند و با هدف آشنایی هرچه بیشتر فعالان موسسات نیکوکاری با بهترین رویه های اجرایی اداره این موسسات برگزار می شوند.
لازم به ذکر است تقویم دوره های فصل تابستان منتشر شده و از صفحه آموزش قابل ثبت نام برای فعالان از سراسر کشور است.

افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور ایجاد شده است. افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک می‌کند تا بدون هزینه و با کمک استاندارد افرا، زیرساخت‌های مدیریتی خود را شکل داده یا تقویت کنند. در این راستا سه خدمت خودارزیابی، ارزیابی دیجیتال و آموزش به صورت رایگان در اختیار موسسه‌های نیکوکاری قرار گرفته است.
آشنایی بیشتر با افرا و خدمات آن