مزایای کار در سازمان های مردم نهاد

کار در یک سازمان غیردولتی این فرصت را فراهم می کند که تأثیر معناداری بر مسائل اجتماعی و زیست محیطی داشته باشیم و به تغییرات مثبت در جوامع کمک کنیم. در این مطلب از مجله افرا، در ابتدا تعریف سازمان مردم نهاد را مرور می کنیم و در ادامه به 10 مزیت کار در سازمان مردم نهاد می‌پردازیم.

سازمان مردم نهاد چیست؟

سازمان مردم نهاد (سمن) یا NGO (Non-Governmental Organization) سازمان‌های غیردولتی، مستقل و غیر انتفاعی هستند که بدون کنترل دولت فعالیت می‌کنند و اغلب توسط افراد یا گروه‌هایی از افراد با علایق و اهداف مشترک برای رسیدگی به مسائل اجتماعی، زیست محیطی یا بشردوستانه تشکیل می شوند.

10 مزیت کار در سازمان مردم نهاد

امروزه، احتمالاً میلیون‌ها سازمان غیردولتی با اندازه‌های مختلف فعالیت می‌کنند. چرا باید برای یک NGO کار کنید؟ در اینجا به چند دلیل اشاره می‌کنیم:

 1. احساس هدفمندی:
  • کار در سازمان های غیردولتی به افراد اجازه می دهد تا در اهداف معنادار مشارکت داشته باشند و احساسی قوی از هدف و تحقق را ایجاد کنند.
 2. تاثیر مثبت:
  • نقش‌های کاری در سازمان های غیردولتی اغلب شامل ایجاد تفاوت ملموس در جوامع، پرداختن به مسائل اجتماعی، زیست محیطی یا بشردوستانه می شود.
 3. تجارب متنوع:
  • کار سازمان‌های غیردولتی افراد را در معرض چالش های مختلف قرار می‌دهد و از طریق تجربیات متنوع باعث رشد شخصی و حرفه ای می شود.
 4. فرصت‌های شبکه‌سازی:
  • افراد شاغل در محیط‌های سازمان‌های غیردولتی با افراد، کارشناسان و سازمان های همفکر ارتباط برقرار می کنند و می‌توانند شبکه حرفه ای خود را تقویت کنند.
 5. توسعه مهارت:
  • نقش‌های کاری در سازمان های غیردولتی اغلب به مجموعه مهارت های متنوعی نیاز دارند که توسعه ارتباطات، رهبری، مدیریت پروژه و مهارت های حل مسئله را ارتقا می دهد.
 6. نگاه جهانی:
  • سازمان‌های غیردولتی اغلب در سطح بین المللی فعالیت می کنند و فرصتی برای کار در مقیاس جهانی و کسب بینش در مورد فرهنگ های مختلف و مسائل جهانی را فراهم می کنند.
 7. انعطاف پذیری:
  • سازمان های غیردولتی ممکن است ترتیبات کاری انعطاف پذیری را ارائه دهند که به افراد امکان می دهد تعادل بین کار و زندگی را بهتر حفظ کنند.
 8. مشارکت در تغییرات اجتماعی:
  • سازمان‌های غیردولتی اغلب در خط مقدم حمایت از تغییرات سیاست ها و بهبودهای اجتماعی هستند و به کارکنان این فرصت را می دهند که بخشی از طرح های تحول آفرین باشند.
 9. رضایت شغلی:
  • کار در یک سازمان غیردولتی به افراد این امکان را می دهد که زندگی حرفه ای خود را با ارزش های شخصی هماهنگ کنند که منجر به افزایش رضایت شغلی می شود.
 10. فرصت های یادگیری:
  • قرار گرفتن مداوم در معرض چالش های جدید و نیاز به انطباق با شرایط در حال تحول، یادگیری مستمر و توسعه حرفه ای را تقویت می کند.

به طور خلاصه، کار در سازمان های غیردولتی نه تنها به افراد اجازه می دهد تا تأثیر مثبتی بر جامعه بگذارند، بلکه یک محیط کاری پویا و رضایت بخش را فراهم می کند که توسعه شخصی و حرفه ای را ارتقا می دهد.

افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور ایجاد شده است. افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک می‌کند تا بدون هزینه و با کمک استاندارد افرا، زیرساخت‌های مدیریتی خود را شکل داده یا تقویت کنند. در این راستا سه خدمت خودارزیابی، ارزیابی دیجیتال و آموزش به صورت رایگان در اختیار موسسه‌های نیکوکاری قرار گرفته است.
آشنایی بیشتر با افرا و خدمات آن