انتخاب ترکیب هیئت مدیره؛ اشتیاق به تنهایی کافی نیست


کریس گرودنر معاون هولدینگ جی پی مورگان بوده و در این ویدئو از مسیر حرکتش به سمت فضای غیرانتفاعی می گوید. از چگونگی انتخاب ترکیب هیئت مدیره. از اینکه چرا معیار اشتیاق برای عضویت در هیئت مدیره به تنهایی کافی نیست؟

تا انتهای این ویدئو با افرا همراه باشید.

افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور ایجاد شده است. افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک می‌کند تا بدون هزینه و با کمک استاندارد افرا، زیرساخت‌های مدیریتی خود را شکل داده یا تقویت کنند. در این راستا سه خدمت خودارزیابی، ارزیابی دیجیتال و آموزش به صورت رایگان در اختیار موسسه‌های نیکوکاری قرار گرفته است.
آشنایی بیشتر با افرا و خدمات آن