[rev_slider alias=”dim4″]

تامین پایدار منابع مالی پاشنه آشیل بسیاری از موسسات نیکوکاری است. مدیریت تأمین مالی و متاثر از آن، روش‌های گزارش‌دهی و کنترل‌های مالی در موسسات نیکوکاری، راه را برای شفافیت و پاسخگویی این موسسات هموار می‌سازد. موسسه‌ای که بتواند با اطمینان خاطر به حامی مالی خود بگوید منابعی را که این حامی در اختیارش قرار داده چگونه مصرف کرده و با استفاده از آن‌ها چه ارزشی برای مخاطب خود خلق کرده است، می‌تواند ادعا کند که به حدی مناسب از شفافیت و پاسخگویی دست یافته است. چنین موسسه‌ای نه تنها قادر خواهد بود منابع نیکوکاری موجود را جذب کند، بلکه با جلب اطمینان جامعه می‌تواند ادعا کند که به بازیگری مهم و قابل اتکا در توسعه اقتصاد نیکوکاری کشور تبدیل شده است.
استاندارد افرا با ارزیابی موسسات در حوزه‌های تامین منابع مالی، سازوکارهای گزارش‌دهی داخلی و خارجی و سازوکارهای کنترل مالی می‌کوشد به موسسات در دستیابی به یک نظام مالی پایدار، در مسیر توسعه، شفاف و پاسخگو کمک کند.

استاندارد افرا در این حوزه، موارد زیر را در ارزیابی خود از موسسات نیکوکاری مد نظر دارد:

  • برنامه جذب و توسعه منابع مالی
  • بودجه سالانه
  • ردیابی و پیگیری مالی
  • برنامه افزایش تنوع و تعداد منابع مالی
  • کنترل مالی
  • حسابرسی بیرونی
  • آئین‌نامه‌های مالی
  • ساز‌و‌کار معاملات
  • پوشش هزینه‌ها در شرایط بحرانی