بودجه موسسات غیر‌انتفاعی

راهنمای هیئت مدیره برای بودجه‌بندی موسسات غیر‌انتفاعی

بزرگترین اشتباهات موسسات غیرانتفاعی در روز بازرسی

بزرگترین اشتباهات موسسات غیرانتفاعی در روز بازرسی

انجمن دوستداران کودک کرمان

شفافیت؛ کلید جذب خیرین | گفتگو با انجمن دوستداران کودک کرمان

کارآفرینی اجتماعی، رویکردی در تامین منابع مالی پایدار | گفتگو با مدیرعامل موسسه خیریه استاد روزبه زنجان

کارآفرینی اجتماعی، رویکردی در تامین منابع مالی پایدار | گفتگو با مدیرعامل موسسه خیریه استاد روزبه زنجان

پایداری خیریه

پایداری خیریه؛ 10 روش اطمینان از پایداری موسسات خیریه

مدیریت مالی سازمان‌های مردم‌نهاد

اصول هفت‌گانه مدیریت مالی سازمان‌های مردم‌نهاد و اهمیت شفافیت مالی

10 مدل بودجه غیرانتفاعی‌ها

10 مدل بودجه غیرانتفاعی‌ها

اهمیت نظام مالی در توسعه موسسات نیکوکاری

اهمیت نظام مالی در توسعه موسسات نیکوکاری

جمع‌آوری کمک مالی

سنجش موفقیت در جمع‌آوری کمک‌های مالی

چگونه می توان خیر یا نیکوکار شد؟

نکاتی که باید درباره‌ی کمک‌های مالی نیکوکارانه بدانید

شفافیت در سازمان‌های مردم‌نهاد

چرا شفافیت در سازمان‌های مردم‌نهاد مهم است؟