استاندارد افرا برای موسسه‌های نیکوکاری

در گام نخست؛ «افرا» چهار سطح توسعه‌یافتگی را برای سازمان‌ها تعریف کرده است.در فرایند ارزیابی مشخص می­‌شود که سازمان مورد ارزیابی در چه سطحی قرار دارد.

زیرساخت سازمانی
زیرساخت سازمانی
هوشمندی عملیاتی
هوشمندی عملیاتی
هوشمندی تحول
هوشمندی تحول
هوشمندی استراتژیک
هوشمندی استراتژیک

 

 

افرا، اعتبارسنجی این استاندارد را فرايندی مستمر می‌داند. در واقع، به‌شکل مداوم استاندارد خود را اصلاح کرده و با بهره­‌گیری از تجربه­‌های به دست آمده از اجرای هر پروژه، آن را بهبود می­‌بخشد.

نسخه­‌ی کنونی استاندارد افرا شامل هفت بخش اصلی است:

 • ارزیابی نقش و عملکرد مدیرعامل، هیئت‌مدیره و هیئت‌امنا
 • وجود برنامه‌ریزی راهبردی، منشور اخلاقی و تعهد به پایبندی به آن‌ها
 • دانش روز و سازوکارهای اداره‌ی نیروی انسانی
 • کیفیت و کمیت استفاده از نیروهای داوطلب
 • شیوه‌های برندسازی
 • جلب کمک‌های مردمی
 • ارتباط با مخاطبان و ذی‌نفعان
 • شیوه‌های تامین منابع مالی
 • تنوع و پایداری منابع
 • گزارش‌دهی به مخاطبان
 • کیفیت و اثربخشی برنامه‌ریزی و اجرا
 • نظارت و ارزیابی برنامه‌ها
 • تطابق آن با برنامه راهبردی موسسه‌ها
 • ایجاد نوآوری و بهبود در روش‌ها
 • نوسازی زیرساخت‌ها
 • رویکرد پرسش‌گری و به چالش کشیدن مداوم اهداف و ماموریت‌ها
 • توسعه‌یافتگی و کیفیت ساختار سازمانی
 • استفاده فناوری‌اطلاعات در فرایندها و سیستم‌ها

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید: