جهت پیشبرد فرآیند ارائه “نرم افزار حسابداری سپیدار” به موسسات خیریه، نیکوکاری و مردم نهاد فرم زیر را تکمیل نمایید.
 • بین المللی - ملی - استانی - شهری
 • مثال: 02112345678
 • Accepted file types: jpg, pdf, Max. file size: 3 MB.
  فرمت فایل: jpg,pdf حداکثر حجم آپلود 3 مگابایت(نام فایل بارگذاری شده با نام موسسه باشد)
 • Accepted file types: jpg, pdf, Max. file size: 3 MB.
  فرمت فایل: jpg,pdf حداکثر حجم آپلود 3 مگابایت(نام فایل بارگذاری شده با نام موسسه باشد)
 • Accepted file types: jpg, pdf, Max. file size: 3 MB.
  فرمت فایل: jpg,pdf حداکثر حجم آپلود 3 مگابایت(نام فایل بارگذاری شده با نام موسسه باشد)
 • Accepted file types: jpg, pdf, Max. file size: 3 MB.
  فرمت فایل: jpg,pdf حداکثر حجم آپلود 3 مگابایت(نام فایل بارگذاری شده با نام موسسه باشد)