درخواست استفاده از خودارزیابی آنلاین موسسات نیکوکاری
خودارزیابی خدمت جدید افرا برای موسسات نیکوکاری است. هدف ما این است که در قالب یک فرایند مبتنی بر اعتماد دوجانبه به شما کمک کنیم تا درک روشن‌تری از وضعیت کنونی موسسه خود و زیرساخت‌های مدیریتی آن داشته باشید.
خودارزیابی افرا در هفت مرحله برای ابعاد “حاکمیت سازمانی”، “منابع انسانی”، “ارتباطات”، “مالی”، “برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی”، “بهبود مستمر” و “فناوری” انجام می‌شود و در هر مرحله بلافاصله پس از تکمیل فرم خودارزیابی، افرا توصیه‌هایی عملی بر اساس استاندارد خود در اختیار شما خواهد گذاشت.
اگر علاقه‌مند به استفاده از این خدمت برای موسسه خود هستید، لطفا فرم زیر را تکمیل کنید تا در کوتاه‌ترین زمان امکان استفاده از این خدمت برای شما فراهم شود.