کانون فرهنگی اجتماعی بانوان بوشهر

حوزه‌های فعالیت: توسعه زیرساخت‌های بهداشتی/آموزشی/فرهنگی زنان و خانواده

نام مدیرعامل: فریبا بحرینی

استان: بوشهر
شهر: بوشهر

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان صفوی جنوبی، روبروی پلیس راهنمایی و رانندگی، کانون فرهنگی اجتماعی بانوان بوشهر

تلفن: 077-33327774