پیشتازان اندیشه و فرهنگ

حوزه‌های فعالیت: توسعه زیرساخت‌های بهداشتی/آموزشی/فرهنگی زنان و خانواده فرهنگی/ هنری

نام مدیرعامل: زهرا رستمی

استان: هرمزگان
شهر: رودان

راه‌های ارتباطی

آدرس: بخشداری جغین

تلفن: 076-42866139