مرکز گفتار درمانی سخن کرمان

حوزه‌های فعالیت: بهداشت و سلامت

استان: کرمان
شهر: کرمان

راه‌های ارتباطی

آدرس: بلوار جمهوری روبروی منابع طبیعی

تلفن: 034-32116747