مؤسسه‌ خیریه‌ ولیعصر کرمانشاه

حوزه‌های فعالیت: زنان و خانواده

نام مدیرعامل: فریبا چرابه

استان: کرمانشاه
شهر: کرمانشاه

راه‌های ارتباطی

آدرس: پارکینگ شهرداری کوچه شهید مقدم پلاک 62