مؤسسه‌ خیریه‌ مهرنیکان

حوزه‌های فعالیت: جوانان زنان و خانواده کودکان

نام مدیرعامل: ناهید نیکجو

استان: کرمانشاه
شهر: کرمانشاه

راه‌های ارتباطی

آدرس: جاده سنندج، شهرک باهنر،روبروی مسجدالنبی