بنیاد خیریه فرهنگی و تربیتی حاج علی اکبر صنعتی کرمان

حوزه‌های فعالیت: اشتغال و کارآفرینی ایجاد سرپناه و مسکن پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی توسعه جوامع محلی توسعه زیرساخت‌های بهداشتی/آموزشی/فرهنگی حمایت تحصیلی و آموزشی خیریه و نیکوکاری زنان و خانواده کودکان

استان: کرمان
شهر: کرمان
بنیاد خیریه فرهنگی و تربیتی حاج علی اکبر صنعتی کرمان

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان شهید بهشتی حد فاصل چهارراه طهماسب آباد و باغملی سمت راست بنیاد خیریه فرهنگی و تربیتی حاج علی اکبر صنعتی

تلفن: 034-32222450

وب سایت