گروه فرهنگی اجتماعی کیانا

حوزه‌های فعالیت: توسعه زیرساخت‌های بهداشتی/آموزشی/فرهنگی

نام مدیرعامل: هدی اوغازی مقدم

استان: تهران
شهر: محمدشهر
گروه فرهنگی اجتماعی کیانا

ماموریت سازمان

ارایه خدمات آموزشی (سوادآموزی، مهارت زندگی و حرفه آموزی) و حمایتی (مددکاری، روانشناسی و درمانی) به کودکان کار و خیابان و خانواده هایشان فارغ از رنگ، نژاد، مذهب و ملیت با حفظ کرامت انسانی آنها و با توجه به حق مشارکت افراد در تعیین نحوه زندگی خود، به کمک نیروهای داوطلب و با استفاده از تمام ظرفیت های جامعه که به نحوی با این پدیده مواجه هستند. از آنجا که کارفرمایان کودکان کار نقش تعیین کننده ای در ارتقاء زندگی کودکان کار دارند، با هدف ارتقا مسئولیت پذیری این افراد در برابر کودک به آنان نیز خدمات آموزشی(حقوق کودک و مهارت زندگی) ارایه می گردد.

چشم‌انداز سازمان

تحقق کامل پیمان نامه حقوق کودک برای همه کودکان است از جمله اینکه پدیده کار کودک را محو كرده و هیچ کودکی را بازمانده از تحصیل نبینیم.

راه‌های ارتباطی

آدرس: علی آباد گونه، خیابان رزمندگان، کوچه طالقانی، نبش عدل ششم

تلفن: 026-36304958

وب سایت

ایمیل: Kiyanango@yahoo.com

اینستاگرام

تلگرام