کانون هموفیلی تبریز

نام مدیرعامل: اکرم طبقچی

شهر: تبریز
کانون هموفیلی تبریز

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان بهار، بیمارستان اسدآبادی، ساختمان سابق نگهبانی

تلفن: 041-۳۲۸۲۲۸۸۰

وب سایت

ایمیل: hemotbz@gmail.com