کانون مردم نهاد مهر آفرینان سرزمین سکوت

حوزه‌های فعالیت: اشتغال و کارآفرینی بهداشت و سلامت حمایت از افراد دارای معلولیت فرهنگی/ هنری

نام مدیرعامل: سعید رنگ آمیز طوسی

استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
کانون مردم نهاد مهر آفرینان سرزمین سکوت

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان گاز - بین گاز 10 و 12 - مقابل بانک سپه

تلفن: 051-27685706

اینستاگرام