کانون خیریه سندروم داون ایران

نام مدیرعامل: پوراندخت بنیادی

شهر: تهران
کانون خیریه سندروم داون ایران

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان توحید، بین فرصت و شهید طوسی، بن بست شهید ابوالفضل حاج رضائی، پلاک 21

تلفن: 021-66426210

وب سایت

ایمیل: info@dsciran.com

اینستاگرام

تلگرام