موسسه نیک گستر وصال مشهد

نام مدیرعامل: مرتضی خواجه‌ایم

شهر: مشهد
موسسه نیک گستر وصال مشهد

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان دانشگاه۶ - سجادی۱۰ - پلاک۸۲

تلفن: 051-32288051

وب سایت

ایمیل: vesal.ngo@gmail.com