موسسه ندای مریم کردستان

نام مدیرعامل: سعادت اخگر

شهر: سنندج

راه‌های ارتباطی

آدرس: ژاندارمری، بلوار بعثت، خیابان فلسطین، پلاک 363، طبقه اول

تلفن: 087-33229369

ایمیل: saadatakhgar@gmail.com