موسسه خیریه ساقی کوثر شیراز

نام مدیرعامل: محمد هادی توفیق زاده

شهر: شیراز
موسسه خیریه ساقی کوثر شیراز

ماموریت سازمان

جلب مشارکت افراد خیر جلب مشارکت خیرین مسکن ساز آموزش پیش از ازدواج جوانان معرفی فرزندان خانواده های نیازمند جهت مراسم ازدواج آسان

چشم‌انداز سازمان

شناسایی و بررسی گروه های هدف موسسهبا استفاده از نیرو های متعهد و با تجربه

راه‌های ارتباطی

آدرس: شهرک سعدی - کوچه 60

تلفن: 071-37436421

ایمیل: haditofighzadeh3637@yahoo.com