موسسه خیریه انصار المهدی کرمان

نام مدیرعامل: مجید داورانی

شهر: کرمان

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان گلدشت - نبش کوچه 34

تلفن: 034-33215890

اینستاگرام