موسسه خیریه چشمه امید بندپی

حوزه‌های فعالیت: پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی فقرزدایی

نام مدیرعامل: علی اکبر کاظمی

استان: مازندران
شهر: بابل
موسسه خیریه چشمه امید بندپی

راه‌های ارتباطی

آدرس: بندپی شرقی، شهر گلوگاه

تلفن: 011-32725880

وب سایت

ایمیل: info@cheshmeomid.com