موسسه توانمندسازی بوی مهر کویر

نام مدیرعامل: مهشید شکیبا

شهر: یزد
موسسه  توانمندسازی بوی مهر کویر

ماموریت سازمان

ایجادتغییرات مثبت فرهنگی در محله - افزایش خود باوری زنان و دختران محله

راه‌های ارتباطی

آدرس: حسن آباد مشیر - خیابان شهدای حسن آباد - کوچه 30

وب سایت

اینستاگرام