مرکز نیکوکاری بریم مدرسه

نام مدیرعامل: نرگس عبداللهی

شهر: اهواز

راه‌های ارتباطی

آدرس: پادادشهر.مجتمع هیراد پلاک ۲۴۰

اینستاگرام