مرکز مثبت زندگی کد 5990

حوزه‌های فعالیت: پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی خیریه و نیکوکاری

نام مدیرعامل: پروانه ریگی

استان: سیستان و بلوچستان
شهر: خاش

راه‌های ارتباطی

آدرس: بخش اسماعیل آباد

تلفن: 054-33762195