مرکز حمایت معلولین از ضایعات نخاعی ایران

حوزه‌های فعالیت: بهداشت و سلامت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی حمایت از افراد دارای معلولیت

نام مدیرعامل: علی ضرابی

استان: تهران
شهر: تهران
مرکز حمایت معلولین از ضایعات نخاعی ایران

راه‌های ارتباطی

آدرس: طرشت، بلوار شهید گلاب، خیابان شهید صلاحی، بلـوار صـفاریه، خیـابان عابـدی، خیابان مریـم، انتهـای مریم، مجـتمع شقایق، بلوک 9

تلفن: 021-44271408

وب سایت

ایمیل: info@irannokhaa.ir

اینستاگرام

تلگرام