مرکز توانبخشی سالمندان زنده یاد امیرعلی انوری

حوزه‌های فعالیت: خیریه و نیکوکاری

نام مدیرعامل: علی اصغر حاجی علی

استان: اصفهان
شهر: خوانسار

راه‌های ارتباطی

آدرس: شهرک شهید قدوسی خیابان امان حسن مجتبی

تلفن: 031-57237111