مجمع خیرین سلامت و بهداشت امام هادی (ع)

نام مدیرعامل: محمدحسین صدیقی پور

شهر: اصفهان
مجمع خیرین سلامت و بهداشت امام هادی (ع)

راه‌های ارتباطی

آدرس: اصفهان، خیابان ابن سینا، مرکز بهداشت استان اصفهان

تلفن: 031-34476060

وب سایت

ایمیل: info@khayerinbehdasht.com

اینستاگرام