مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد

حوزه‌های فعالیت: اشتغال و کارآفرینی حمایت از افراد دارای معلولیت توسعه زیرساخت‌های بهداشتی/آموزشی/فرهنگی حمایت تحصیلی و آموزشی

نام مدیرعامل: رحمان علاقه بند

استان: تهران
شهر: تهران
مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد

راه‌های ارتباطی

آدرس: شهرک غرب - فاز دو - خیابان هرمزان - خیابان پیروزان جنوبی - شماره ۷۴

تلفن: 021-88082266

وب سایت

ایمیل: info@raad-charity.org

اینستاگرام