مؤسسه خیریه میثاق با خدا

حوزه‌های فعالیت: خیریه و نیکوکاری

نام مدیرعامل: حمیدرضا خیر

استان: اصفهان
شهر: شهرضا
مؤسسه خیریه میثاق با خدا

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان انقلاب نرسیده به حکیم فرزانه جنب بانک صادرات مرکزی فرعی 43

تلفن: 031-۵۳۵۴۳۵۶۴

اینستاگرام