مؤسسه‌ خیریه‌دست‌های سخاوتمند

حوزه‌های فعالیت: خیریه و نیکوکاری کودکان

نام مدیرعامل: طاهره تنها

استان: کرمانشاه
شهر: کرمانشاه

راه‌های ارتباطی

آدرس: میدان مرکزی خیابان خرم پلاک 91

تلفن: 083-38461225