دفتر فرهنگ معلولین قم

نام مدیرعامل: محمد نوری

شهر: قم
دفتر فرهنگ معلولین قم

راه‌های ارتباطی

آدرس: بلوار محمد امین، خيابان گلستان، كوچه 11، پلاک 4

تلفن: 025-32913552

وب سایت

ایمیل: info@handicapcenter.com