خیریه یاوران معرفت ارومیه

نام مدیرعامل: فاطمه رحیم‌دل

شهر: ارومیه
خیریه یاوران معرفت ارومیه

ماموریت سازمان

حمایت از دانش آموزان و دانشجویان مستعد کم بضاعت

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان امام، خیابان طرزی، پلاک 16، ساختمان معرفت، طبقه دوم، واحد 3

تلفن: 044-32233758

ایمیل: yavaranmarefat@gmail.com