خیریه فردای سبز شریف

نام مدیرعامل: سید نیما خبیری

شهر: تهران
خیریه فردای سبز شریف

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان آزادی، جنب مسجد دانشگاه شریف، پلاک ۶۵۹

تلفن: 021-۶۶۱۶۴۹۸۹

وب سایت

ایمیل: fardayesabz@sharif.ir

اینستاگرام

تلگرام