خیریه علی و حسین همدانیان

نام مدیرعامل: حسن سقایی

شهر: اصفهان

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان بهشتی - پلاک 238

تلفن: 031-32339333

وب سایت

ایمیل: info@hamedanian.com