خیریه حمایت از بیماران آسیب نخاعی اصفهان ( حانا)

نام مدیرعامل: سید محمود نقیب زاده

شهر: اصفهان
خیریه حمایت از بیماران آسیب نخاعی اصفهان ( حانا)

راه‌های ارتباطی

آدرس: کوه اتشگاه، خیابان شهیدان تیموری، انتهای بوستان مهر، خیریه حانا

تلفن: 031-37660176

وب سایت

ایمیل: info@hana-charity.org

اینستاگرام

تلگرام