خیریه حضرت ابوالفضل اردکان

نام مدیرعامل: محمدرضا فتوحی

شهر: اردکان
خیریه حضرت ابوالفضل اردکان

ماموریت سازمان

خدمت رسانی به افراد دارای معلولیت از راه خدمات نگهداری توانبخشی و اشتغال فعال

چشم‌انداز سازمان

نگهداری از 95 معلول ذهنی بالای 15 سال ،توانبخشی معلولین جسمی حرکتی و آموزش شغل به گروههای مختلف معلولین

راه‌های ارتباطی

آدرس: انتهای خیابان امام خمینی - نبش میدان امام علی

تلفن: 035-32235544